Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file giúp bảo mật dữ liệu

.

Việc sử dụng chung máy tính ở nơi làm việc hay việc cho bạn bè mượn máy tính là một trong số những nguyên nhân dễ khiến dữ liệu cá nhân của bạn dễ bị xâm phạm hoặc mất cắp. Để ngăn ngừa tình trạng này xảy ra, tránh cho những rủi ro không đáng có hoặc những hệ lụy sau này. Bạn hãy cài ngay cho các file dữ liệu của mình một mật khẩu thật mạnh để bảo vệ các file dữ liệu thật tốt nhé.

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file

Bước 1:Tạo 1 file các bạn vào “New” chọn “Folder sau đó đặt tên cho thư mục của mình.

Bước 2: Mở file vừa tạo nên, click chuột phải ra khoảng trắng rồi chọn vào “New” > Text Document”

Bước 3: Một file trắng hiện ra, các bạn copy đoạn text dưới đây và paste vào

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Download Locker" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private "Download Locker"

attrib +h +s "Download Locker"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s "Download Locker"

ren "Download Locker" Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Lưu ý:

Trong đoạn text này có một lệnh cho phép các bạn nhập tùy ý mật khẩu của mình. Đó là dòng

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

Các bạn thay đoạn PASSWORD_GOES_HERE bằng MẬT KHẨU mình muốn sử dụng.

Bước 4: Paste xong, các bạn chọn vào “File / Save as” để lưu lại file text đó với tên là locker.bat (mục File Name), sau đó nhấp vào “Save” để lưu lại.

Bước 5: Sau khi file được lưu, trong thư mục New Folder mà bạn vừa tạo ban đầu sẽ có hai file riêng là locker và file text ở bước

Bước 6:

  • Các bạn nhấp đúp chuột vào file locker để làm xuất hiện file Private.

  • Mở file đó lên và chuyển toàn bộ dữ liệu, thông tin, hình ảnh hay bất kỳ gì bạn cảm thấy cần thiết vào

  • Chuyển xong, tiếp tục nhấp đôi chuột vào “file locker”. Ngay lập tức xuất hiện một hộp thoại cmd, hỏi Are you sure you want to lock the folder (Y/N) - Bạn nhập “Y”, rồi “Enter”

Bước 7: Sau khi các bạn chọn Y và đồng ý, file Private đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Lúc này, để mở trở lại file đó, các bạn lại nhấp đúp chuột vào thư mục locker. Hộp thoại cmd lại xuất hiện và yêu cầu các bạn nhập mật khẩu vào. Mật khẩu này chính là password mà các bạn nhập vào khi chép lệnh vào file text ở bước 3.

Như vậy là các bạn đã tạo mật khẩu an toàn cho thư mục mà không dùng phần mềm. Với cách này bạn có thể bảo vệ các file của mình rất đơn giản đúng không. Cram ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: msmobile.com.vn